Tietoa tapahtumasta

Oppimisen Tuen Foorumi OTF2019 Tampere-talossa 25.-26.4.2019

Oppimisen Tuen Foorumi on valtakunnallinen kasvatusalan keskustelu- ja kehittämisfoorumi. Tapahtuma keskittyy erityisopetuksen ja oppimisen tuen ajankohtaisiin kysymyksiin, kehittämiseen ja tulevaisuuden näkymiin kohderyhmänä oppimisen tuen ja oppilashuollon ammattilaiset. Tapahtuman järjestää Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Vuonna 2019 foorumin teemana on ”Kuuluuko koulu kaikille?”, jolla herätellään keskustelua inklusiivisen koulun mahdollisuuksista vastata siihen, että jokainen voisi kokea olevansa hyväksytty kouluyhteisön jäsen. Tavoitteemme on saada tapahtumalle julkisuutta ja herättää monipuolista keskustelua oppimisen tuen ja yhteisöön liittymisen maailmasta.

Osallistujia odotamme paikalle noin 400 ja ääneen pääsee lähes 30 kutsuttua luennoitsijaa tai sessioiden vetäjää. Tapahtuman kohderyhmänä ovat perusopetuksen ja toisen asteen opettajat, koulujen rehtorit ja sivistysjohtajat, opiskelija- ja oppilashuollon ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat sekä kaikkien näiden alojen opiskelijat.

OTF2019 sisältää korkealuokkaisia luentoja, asiantuntijoiden teemasessioita, joissa käsitellään oppimisen ja kasvun tukea johtamisen, vaativan erityisen tuen, tulevaisuuden, kansainvälisyyden, oppilashuollon sekä toisen asteen näkökulmista. Tapahtuman puheenjohtajana toimii Valterin johtava rehtori Anne Vierelä ja draamallisena juontajana toimii näyttelijä-ohjaaja Anna-Mari Laulumaa.

Päivien päätteeksi julkistetaan kannanotto siitä, miten oppimisen tukea osallistujien mielestä tulisi Suomessa kehittää ja toteuttaa.

 

Info på svenska

Forum för stöd för lärande i Tammerfors 25.-26.4.2019 vid Tamperetalo 

(Oppimisen tuen foorumi OTF) 

Forum för stöd för lärande är rikstäckande forum för diskussion och utveckling inom utbildningsområdet. Evenemanget fokuserar på aktuella frågor, utveckling och framtidsvisioner inom specialundervisningen och stöd för lärande. Målgruppen är de professionella inom stöd för lärande och elevvård. Evenemanget arrangeras av Valteri center för lärande och kompetens i samarbete med Utbildningsstyrelsen.  

År 2019 är temat för forumet ”Skolan tillhör alla?”, där diskussionen väcks i frågan om den inkluderande skolan svarar för att varje elev kan känna sig accepterad i skolan. 

Vår målsättning är att få publicitet för evenemanget och att väcka en mångsidig diskussion kring stöd för lärande och diskussion om att tillhöra gemenskapen i skolan. 

Vi förväntar oss cirka 400 deltagare och ungefär 30 inbjudna föreläsare. Målgruppen för evenemanget är grundskolans och andra stadiets lärare, skolornas rektorer och bildningsdirektörer, studerande- och elevvårdspersonal och tredje sektorns aktörer samt alla sektorers studeranden. 

Forum för stöd för lärande 2019 innehåller högklassiga föreläsningar, professionella workshops där man behandlar stöd för lärande, ledarskap, särskilt stöd, framtiden, internationella frågor, elevvården ur grundskolans och andra stadiets syn.  

Valteris ledande rektor Anne Vierelä är evenemangets ordförande och skådespelar-regissör Anna-Mari Laulumaa agerar som presentatör. 

I slutet av de två dagarna offentliggörs ett uttalande om hur deltagarna anser stödet för lärande borde utvecklas och genomföras.

 

 

All Aboard seminar

Valteri Centre for Learning and Consulting has been coordinating Erasmus+ KA2 project called “All Aboard”.  The participating organisations are Statped (Norway), National Star (UK) and GO! (Belgium).

All Aboard has been a three-year project and will finish by the end of April, 2019. As part of the project members of All Aboard partner organisations will present the current situation of inclusive education in their countries in OTF workshops on Thursday 25th of April. On Friday 26th of April an international All Aboard seminar on inclusive will take place in Tampere-talo.

The name of the project – “ALL ABOARD – Innovative actions and products to strengthen the competence of national expertise centers supporting inclusive education for pupils and students with special educational needs” – describes also the aim of the project. The incidence and modes of implementing inclusive education practices vary in each European country. There is an increasing need to share the multiprofessional information on good practices and special knowledge on how to support inclusive education. The main objective in this project has been to exchange good practices and to create innovative actions and products, which will have input on the competence on each partner organisation and schools they are supporting.

For further information, please contact All Aboard project coordinator Kristiina Pitkänen (kristiina.pitkanen@valteri.fi).