Puhujat

Anna-Mari Laulumaa

Anna-Mari Laulumaa

Näyttelijä-ohjaaja, OTF2019-tapahtuman draamallinen juontaja

”Anna-Mari rakastaa konkretiaa, tekemisen tutkimista ja käytäntöä. Draaman ja teatterin keinoja käyttäen hän rakentaa ajankohtaisista teemoista ja kysymyksistä pieniä performansseja, kuvia ja esityksiä, jotka auttavat jäsentämään keskustelua ja viemään ajattelua eteenpäin. Menetelmäpakkiin on kertynyt työkaluja psykodraaman, toiminnallisuuden, tarinateatterin, improvisaation, simulaatioiden, rooliharjoitusten ja erilaisten ilmaisuharjoitusten maailmoista. Omaa työskentelyotettaan ja menetelmiään Anna-Mari on kehittänyt 20 vuotta työskennellessään hyvin erilaisten ryhmien kanssa. Ja edelleen jokainen koulutustilanne on seikkailu!” http://www.annamarilaulumaa.com/

Juontaja

Ilkka Halava

Ilkka Halava

CEO, CBC, Futurist, Foresight Coach

Ilkka Halava on suomalaisen puhujataivaan kestotähti sekä yksi maan käytetyimmistä neuvonantajista. Hän nousee yleisön eteen vuosittain yli 150 kertaa ja tapaa yli 30 000 ihmistä. Niinä työpäivinä kun Halava ei puhu, hän tekee tulevaisuustutkimusta. Siihen Ilkan työ perustuu: hän kertoo usean organisaation luottosparraajana, miten ne voivat varautua tulevaisuuteen ja rakentaa innostavalla otteella muiden menestystä.

ilkkahalava.fi

Sanna Leino

Sanna Leino

Sovittelija (NVC), kouluttaja / Business Coach, MBA / NLP Trainer & Consultant

Sanna on ottanut tehtäväkseen korjata ihmisiä ja ihmissuhteita. Hän on rauhanrakentaja ja ikuinen optimisti, joka uskoo aidon vuorovaikutuksen eheyttävään voimaan. Hän tietää, että olemme kaikki haavoittuvaisia ja hieman rikkinäisiä, mutta uskoo myös, että kaiken voi korjata entistä ehommaksi, kestävämmäksi ja kauniimmaksi. Aikuisiällä hän löysi itsestään ikuisen oppijan on ottanut siitä kaiken ilon irti: kuudes ammattitutkinto on viittä vaille valmis.

www.mindstudio.fi

Minna Huotilainen

Minna Huotilainen

kasvatustieteen professori

Professori Minna Huotilainen on aivotutkija, joka työskentelee kasvatustieteen tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Hän soveltaa oppimisen, jaksamisen ja koulutuksen kysymyksiin aivotutkimuksen menetelmiä. Häntä kiinnostaa jokaisen oppijan yksilöllinen erityisyys ja siihen liittyvät vahvuudet.

kuva: Uzi Varon

Madventures Riku Rantala & Tuomas Milonoff

Madventures Riku Rantala & Tuomas Milonoff

Monipalkitut toimittaja-tuottaja Riku Rantala ja ohjaaja-tuottaja Tuomas ”Tunna” Milonoff tunnetaan vaikutusvaltaisina mediapersoonina, jotka ovat tunnettuja maailmanlaajuisesta ilmiöstä nimeltä Madventures. Sanavalmis aisapari on antanut kasvonsa monelle yhteiskunnallisesti tärkeälle aiheelle ja herättänyt keskustelua suositulla Docventures-transmediasarjalla, joka rakentuu dokumenttielokuvien ympärille.

Puheissaan miehet pyrkivät jakamaan ne opit, jotka he ovat miljoonien kilometrien matkallaan omakohtaisesti oppineet: miten unelmien toteuttamisessa, omien rajojen rikkomisessa ja työssä jaksamisessa on paljolti kysymys harjoittelusta, yrittäjämäisestä asenteesta, omien pelkojen voittamisesta ja hyvästä yhteistyöstä. He herättelevät kuulijat laittamaan itsensä likoon, kohtaamaan erilaisia kulttuureja ja pohtimaan vallitsevaa yhteiskunnallista ja globaalia tilaa, jossa elämme nyt ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia nivelvaiheeseen: voimaa ja vetoa erityisen tuen ohjaukseen perusasteelta toiselle asteelle. 

Teemasessiossa keskustelemme tukea tarvitsevan nuoren ohjaukseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista toiselle asteelle siirryttäessä. Keskustelun virittäjänä toimii asiantuntija Anna-Maija Niemen havainnot marginaaliin jäävien nuorten koulutuspoluista ja koulutusvalinnoista. Miten ohjaus näkyi nuorten koulutusvalinnoissa? Mitä olisi ohjauksessa voitu tehdä toisin?  Sessiossa tarkastelemme nivelvaihetta niin tukea tarvitsevan oppilaan ja kuin ohjauksenkin näkökulmasta. Keskustelemme voimavaralähtöisistä ohjauksellisista menetelmistä sekä pohdimme, millaisia ohjauksellisia keinoja ja mahdollisuuksia peruskoululla on edistää tukea tarvitsevan oppilaan siirtymistä perusasteelta eteenpäin.  

 

Anna-Kaisa Puusaari

Anna-Kaisa Puusaari

KM, Opinto-ohjaaja

Anna-Kaisa Puusaari toimii projektipäällikkönä Vetovoimala-hankkeessa Oppimis– ja ohjauskeskus Valterissa sekä opinto-ohjaajana Valteri-koulu, Terväväylässä. Aikaisemmin Anna-Kaisa toimi Tervareitti-hankkeen projektipäällikkönä kehittäen osallistavaa ohjausmallia tukea tarvitsevan oppilaan ohjaukseen perusasteelta toiselle asteelle siirryttäessä. Oppilaanohjauksen tueksi hankkeessa kehitettiin toimintakyvyn tunnistamisen työväline, toimintakykyarvio.fi- palvelu. Anna-Kaisan erityisosaamista ovat erityistä tukea tarvitsevien nuorten oppilaanohjaus, voimavaralähtöiset ohjausmenetelmät, vertaisohjaus, toimintakyvyn kuvaamisen käytänteet nivelvaiheen ohjauksessa sekä ohjaukseen liittyvä kehittämistyö. 

 

Anna-Maija Niemi

Anna-Maija Niemi

PhD, Post doctoral researcher

Anna-Maija työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat moninaiset erot ja koulutuksellinen inkluusio – sekä koulutuspoliittisina kysymyksinä että koulun arjen käytäntöinä. Anna-Maija on tutkinut nuorten koulutuspolkuja peruskoulun jälkeen keskittyen tarkastelemaan erityisopetusta, koulutusvalintoja ja nuorille mahdollistuvia toimijuuksia. Usein tutkimuksen marginaaliin jäävien nuorten näkökulmien esiin tuominen osana elämänkulullista ja etnografista tutkimusta on Anna-Maijan tutkimustyön keskiössä.   

 

Heidi Alatalo

Heidi Alatalo

KM, projektityöntekijä

Heidi Alatalo työskentelee projektityöntekijänä Vetovoimala-hankkeessa, Oppimis– ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylässä. Heidin kiinnostuksen kohteita ovat erilaiset oppijat ja ohjaukseen liittyvä tematiikka. Erityisesti uraohjaus ja työllistymiseen tähtäävät toimet ovat Heidin sydäntä lähellä. Heidi on työskennellyt aikaisemmin ohjauksen kentällä perusopetuksen koulunkäynnin tukena.

 

Tulevaisuus, teknologia ja oppimisen tuki

Pajassa pohditaan keskeisiä oppimisen tuen ja inhimillisen vuorovaikutuksen kysymyksiä alati kehittyvässä teknologiaympäristössä.

 

Pekka Mertala

Pekka Mertala

KT, LTO

Pekka Mertala työskentelee tutkijatohtorina Oulun yliopistossa. Hänen keskeisiä tutkimusalojaan ovat monilukutaidon pedagogiikka sekä opettajien ja oppilaiden media- ja teknologiasuhteet ja niiden merkitys kasvatuskäytännölle. 

Lisätietoja löydät täältä: https://pekkamertala.wordpress.com/ 

 

 

Lisää tulossa!