Puhujat

Anna-Mari Laulumaa, juontaja

Anna-Mari Laulumaa, juontaja

Näyttelijä-ohjaaja, OTF2019-tapahtuman draamallinen juontaja

”Anna-Mari rakastaa konkretiaa, tekemisen tutkimista ja käytäntöä. Draaman ja teatterin keinoja käyttäen hän rakentaa ajankohtaisista teemoista ja kysymyksistä pieniä performansseja, kuvia ja esityksiä, jotka auttavat jäsentämään keskustelua ja viemään ajattelua eteenpäin. Menetelmäpakkiin on kertynyt työkaluja psykodraaman, toiminnallisuuden, tarinateatterin, improvisaation, simulaatioiden, rooliharjoitusten ja erilaisten ilmaisuharjoitusten maailmoista. Omaa työskentelyotettaan ja menetelmiään Anna-Mari on kehittänyt 20 vuotta työskennellessään hyvin erilaisten ryhmien kanssa. Ja edelleen jokainen koulutustilanne on seikkailu!” http://www.annamarilaulumaa.com/

Puhujat

Olli-Pekka Heinonen

Olli-Pekka Heinonen

pääjohtaja, Opetushallitus

Olli-Pekka Heinonen aloitti uuden Opetushallituksen pääjohtajana vuoden 2017 alusta. Tätä ennen hän toimi valtiosihteerinä valtiovarain-, opetus- ja kulttuuri-, sisä- ja ulkoasiainministeriössä.

Heinonen on toiminut myös valtiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa vuosina 2012-2015. Valtiosihteerinä hän johti valtioneuvoston kanslian toimintaa sekä avusti pääministerejä Jyrki Katainen ja Alexander Stubb.

Ennen siirtymistään valtioneuvoston kansliaan hän toimi Yleisradiossa johtajana vuosina 2002-2012, liikenne- ja viestintäministerinä vuosina 1999-2002 sekä opetusministerinä 1994-1999. Kansanedustajana hän oli vuosina 1995–2002. Heinonen on myös toiminut useissa luottamustehtävissä yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Koulutukseltaan Heinonen on oikeustieteen kandidaatti.  Olli-Pekka Heinonen on naimisissa ja hänellä on kolme lasta 

 

Jussi Pihkala

Jussi Pihkala

KT, opetusneuvos/erityisopetuksen asiantuntija OKM

Jussi Pihkalan ansiokas työura monipuolisissa opetuksen ja erityisesti erityisopetuksen tehtävissä on johtanut hänet ensin ylitarkastajaksi Ammattikasvatushallitukseen ja opetusneuvokseksi Opetushallitukseen ja lopulta opetusneuvokseksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.  Luottamus- ja virkatehtävinä hän on hoitanut mm. Kehitysvammaisten Tukiliiton hallituksen puheenjohtajuutta 2000-2008, Erilaisten oppijoiden liiton hallituksen puheenjohtajuutta vuodesta 2018 alkaen sekä toiminut Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa yli 10 vuotta. Yksi tärkeimmistä viime ajan työtehtävistä on ollut toimiminen Vaativan erityisen tuen verkoston (VIP) ohjausryhmän jäsenenä ja laajan VIP-kehittämistoiminnan yhdyshenkilönä OKM:stä.

 

Anne Vierelä

Anne Vierelä

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, johtava rehtori

Annen johdolla Valterista on kehittynyt valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista. Hänen työssä ohjaavia arvoja ovat kumppanuus, asiakaslähtöisyys ja monialainen yhdessä tekeminen. Pitkä ura erityisopetuksen tehtävissä varhaiskasvatuksesta kouluun sekä tehtävien myötä kertynyt valtakunnallinen kokemus antavat perspektiiviä kehittämistyöhön.

Ilkka Halava

Ilkka Halava

CEO, CBC, Futurist, Foresight Coach

Ilkka Halava on suomalaisen puhujataivaan kestotähti sekä yksi maan käytetyimmistä neuvonantajista. Hän nousee yleisön eteen vuosittain yli 150 kertaa ja tapaa yli 30 000 ihmistä. Niinä työpäivinä kun Halava ei puhu, hän tekee tulevaisuustutkimusta. Siihen Ilkan työ perustuu: hän kertoo usean organisaation luottosparraajana, miten ne voivat varautua tulevaisuuteen ja rakentaa innostavalla otteella muiden menestystä.

ilkkahalava.fi

Sanna Leino

Sanna Leino

Sovittelija (NVC), kouluttaja / Business Coach, MBA / NLP Trainer & Consultant

Sanna on ottanut tehtäväkseen korjata ihmisiä ja ihmissuhteita. Hän on rauhanrakentaja ja ikuinen optimisti, joka uskoo aidon vuorovaikutuksen eheyttävään voimaan. Hän tietää, että olemme kaikki haavoittuvaisia ja hieman rikkinäisiä, mutta uskoo myös, että kaiken voi korjata entistä ehommaksi, kestävämmäksi ja kauniimmaksi. Aikuisiällä hän löysi itsestään ikuisen oppijan on ottanut siitä kaiken ilon irti: kuudes ammattitutkinto on viittä vaille valmis.

www.mindstudio.fi

Minna Huotilainen

Minna Huotilainen

kasvatustieteen professori

Professori Minna Huotilainen on aivotutkija, joka työskentelee kasvatustieteen tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Hän soveltaa oppimisen, jaksamisen ja koulutuksen kysymyksiin aivotutkimuksen menetelmiä. Häntä kiinnostaa jokaisen oppijan yksilöllinen erityisyys ja siihen liittyvät vahvuudet.

kuva: Uzi Varon

Madventures Riku Rantala & Tuomas Milonoff

Madventures Riku Rantala & Tuomas Milonoff

Monipalkitut toimittaja-tuottaja Riku Rantala ja ohjaaja-tuottaja Tuomas ”Tunna” Milonoff tunnetaan vaikutusvaltaisina mediapersoonina, jotka ovat tunnettuja maailmanlaajuisesta ilmiöstä nimeltä Madventures. Sanavalmis aisapari on antanut kasvonsa monelle yhteiskunnallisesti tärkeälle aiheelle ja herättänyt keskustelua suositulla Docventures-transmediasarjalla, joka rakentuu dokumenttielokuvien ympärille.

Puheissaan miehet pyrkivät jakamaan ne opit, jotka he ovat miljoonien kilometrien matkallaan omakohtaisesti oppineet: miten unelmien toteuttamisessa, omien rajojen rikkomisessa ja työssä jaksamisessa on paljolti kysymys harjoittelusta, yrittäjämäisestä asenteesta, omien pelkojen voittamisesta ja hyvästä yhteistyöstä. He herättelevät kuulijat laittamaan itsensä likoon, kohtaamaan erilaisia kulttuureja ja pohtimaan vallitsevaa yhteiskunnallista ja globaalia tilaa, jossa elämme nyt ja tulevaisuudessa.

Onni Westlund

Onni Westlund

Asiantuntija, UP2US-Meistä kiinni -hanke, Pesäpuu ry, valtakunnallinen lastensuojelujärjestö

Onni työskentelee lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry:ssä. Hänen työnsä tavoitteena on vahvistaa sijaishuollossa asuvien nuorten osallisuutta ja hyvinvointia. Omasta lapsuudestaan Onni asui suurimman osan sijaisperheissä. Neljän perheen välillä tapahtuneet useat muutot ja  lapsuuden ammattilaisten kokonaisluvun noustessa useihin satoihin, pysyvyyttä edusti koulu. Koulu, joka rakentui välittävistä ja turvallisista ihmisistä, joilla riitti uskoa myös haasteiden keskellä.

UP2US-hanke Pesäpuun nettisivuilla, Facebookissa, Instagramissa & YouTubessa.

 

Teemasessiot

Näkökulmia nivelvaiheeseen: voimaa ja vetoa erityisen tuen ohjaukseen perusasteelta toiselle asteelle. 

Teemasessiossa keskustelemme tukea tarvitsevan nuoren ohjaukseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista toiselle asteelle siirryttäessä. Keskustelun virittäjänä toimii asiantuntija Anna-Maija Niemen havainnot marginaaliin jäävien nuorten koulutuspoluista ja koulutusvalinnoista. Miten ohjaus näkyi nuorten koulutusvalinnoissa? Mitä olisi ohjauksessa voitu tehdä toisin?  Sessiossa tarkastelemme nivelvaihetta niin tukea tarvitsevan oppilaan ja kuin ohjauksenkin näkökulmasta. Keskustelemme voimavaralähtöisistä ohjauksellisista menetelmistä sekä pohdimme, millaisia ohjauksellisia keinoja ja mahdollisuuksia peruskoululla on edistää tukea tarvitsevan oppilaan siirtymistä perusasteelta eteenpäin.  

 

Anna-Kaisa Puusaari

Anna-Kaisa Puusaari

KM, Opinto-ohjaaja

Anna-Kaisa Puusaari toimii projektipäällikkönä Vetovoimala-hankkeessa Oppimis– ja ohjauskeskus Valterissa sekä opinto-ohjaajana Valteri-koulu, Terväväylässä. Aikaisemmin Anna-Kaisa toimi Tervareitti-hankkeen projektipäällikkönä kehittäen osallistavaa ohjausmallia tukea tarvitsevan oppilaan ohjaukseen perusasteelta toiselle asteelle siirryttäessä. Oppilaanohjauksen tueksi hankkeessa kehitettiin toimintakyvyn tunnistamisen työväline, toimintakykyarvio.fi- palvelu. Anna-Kaisan erityisosaamista ovat erityistä tukea tarvitsevien nuorten oppilaanohjaus, voimavaralähtöiset ohjausmenetelmät, vertaisohjaus, toimintakyvyn kuvaamisen käytänteet nivelvaiheen ohjauksessa sekä ohjaukseen liittyvä kehittämistyö. 

 

Anna-Maija Niemi

Anna-Maija Niemi

PhD, Post doctoral researcher

Anna-Maija työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat moninaiset erot ja koulutuksellinen inkluusio – sekä koulutuspoliittisina kysymyksinä että koulun arjen käytäntöinä. Anna-Maija on tutkinut nuorten koulutuspolkuja peruskoulun jälkeen keskittyen tarkastelemaan erityisopetusta, koulutusvalintoja ja nuorille mahdollistuvia toimijuuksia. Usein tutkimuksen marginaaliin jäävien nuorten näkökulmien esiin tuominen osana elämänkulullista ja etnografista tutkimusta on Anna-Maijan tutkimustyön keskiössä.   

 

Heidi Alatalo

Heidi Alatalo

KM, projektityöntekijä

Heidi Alatalo työskentelee projektityöntekijänä Vetovoimala-hankkeessa, Oppimis– ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylässä. Heidin kiinnostuksen kohteita ovat erilaiset oppijat ja ohjaukseen liittyvä tematiikka. Erityisesti uraohjaus ja työllistymiseen tähtäävät toimet ovat Heidin sydäntä lähellä. Heidi on työskennellyt aikaisemmin ohjauksen kentällä perusopetuksen koulunkäynnin tukena.

 

Tulevaisuus, teknologia ja oppimisen tuki

Pajassa pohditaan keskeisiä oppimisen tuen ja inhimillisen vuorovaikutuksen kysymyksiä alati kehittyvässä teknologiaympäristössä.

 

Antti Peltoniemi

Antti Peltoniemi

KM, pedagoginen asiantuntija

Antti Peltoniemi (KM) toimii Oppimis – ja ohjauskeskus Valterin pedagogisena asiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu TVT-strategiaryhmien vetäminen, TVT – pedagoginen tukityö ja kouluttaminen sekä e-oppimisen kehittäminen. Jatko-opiskelujen tutkimusalueena hänellä on teknologian etiikka, saavutettavuus ja osallisuus kasvatuksessa.

 

 

 

Katri Ranta

Katri Ranta

KM, erityisluokanopettaja

Katri Ranta (KM) toimii erityisluokanopettajana Oppimis – ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipisteessä Jyväskylässä. Tällä hetkellä Katri opettaa päätoimisesti viittomakieli ja kirjallisuus -oppiainetta verkkovälitteisesti ympäri Suomen.

 

 

 

Pekka Mertala

Pekka Mertala

KT, LTO

Pekka Mertala työskentelee tutkijatohtorina Oulun yliopistossa. Hänen keskeisiä tutkimusalojaan ovat monilukutaidon pedagogiikka sekä opettajien ja oppilaiden media- ja teknologiasuhteet ja niiden merkitys kasvatuskäytännölle. 

Lisätietoja löydät täältä: https://pekkamertala.wordpress.com/ 

 

 

Varhain on parhain

Ennaltaehkäisevä varhaskasvatuksen näkökulma  –  VASU, moniammatillisuudesta tehoa toimintaan.

 

Minna Rouste

Minna Rouste

rehtori (vs.), Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis

Minna Rouste toimii Valterissa rehtorina ja oppilashuollon ohjausryhmässä kehittämässä lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa oppilashuoltotyötä. Minnalla on laaja kokemus erityisen tuen oppilaista ja heidän tuen tarpeistaan, esimiehenä hän on sitoutunut erityisesti moniammatillisen ja jaetun johtamisen kehittämiseen.

 

 

 

Annarilla Ahtola

Annarilla Ahtola

PsT, Turun yliopiston psykologian lehtori

Annarilla Ahtola on kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi ja psykologian tohtori, joka on perehtynyt lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen. Erityisesti häntä kiinnostaa lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen kodin ulkopuolisissa kasvuympäristöissä, päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksissa. Ahtola on työskennellyt psykologina koulussa, perheneuvolassa ja lastenpsykiatrialla, ja hän on Turun yliopiston psykologian oppiaineen yliopistonlehtori. Tällä hetkellä hän työskentelee päätoimisesti Suomen Psykologiliiton luottamustehtävässä.

 

 

 

Vaativan erityisen tuen VIP-verkosto

Molemmissa sessioissa luodaan katsaus kehittämistyöhön ja esitellään muutamia teemaan liittyviä hyvin toimivia käytänteitä eri alueilta. Mukana on puheenjohtajien lisäksi muita asiantuntijoita. 

 

Terhi Ojala ja Pirjo Koivula

Terhi Ojala ja Pirjo Koivula

Terhi Ojala on Valterin hanke- ja koulutuspäällillö, joka toimii VIP-verkoston kansallisena koordinaattorina. Terhi oli mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vaativan erityisen tuen kehittämisryhmässä ja aikanaan myös Erityisopetuksen strategia-ryhmässä. Terhillä on monivuotinen ja kattava kokemus kansallisista opetustoimen kehittämishankkeista; mm. Laatu-, Latu-, Alpo-, Kelpo- ja Veturi- kehittämistoiminta ja hän on toiminut pitkään myös opettajien täydennyskouluttajana sekä erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä.

Pirjo Koivula on Opetushallituksen opetusneuvos, jonka vastuualueena on oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen yleissivistävässä koulutuksessa. Hän on vahvasti mukana vaativan erityisen tuen VIP-verkoston toiminnassa, jossa erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat monialaisen yhteistyön kehittäminen ja sosioemotionaalisesti, esimerkiksi koulupoissaoloina oireilevien oppilaiden tuen kehittäminen. Hän on Opetushallituksessa vastuussa oman alueensa opetussuunnitelman perusteiden valmistelusta ja toteuttamisen tuesta. Pirjo Koivula on luennoinut eri puolilla maata lukemattomissa tapahtumissa. Hän on puhunut erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kansainvälisissä konferensseissa, ollut mukana eri kansainvälisten järjestöjen toiminnassa sekä kehitysyhteistyössä eri puolilla maailmaa. 

 

Teemasessio A

VIP = Very Important Persons viittaa tässä yhteydessä lapsiin ja nuoriin, jotka oppimisen, kehityksen ja kuntoutumisen tueksi tarvitsevat monipuolisesti monialaista osaamista.   

Vaativan erityisen tuen kansallinen kehittäminen on opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla käynnissä viidellä alueella usean sadan toimijan, ydinryhmien sekä teemaryhmien voimin.  Tule kuulemaan mitä VIP-verkostossa tavoitellaan, mitä tapahtuu ja miten se etenee.

Tiina Erkkilä-Wahtera

Tiina Erkkilä-Wahtera

HYKS-alueen ydinryhmän puheenjohtaja, Oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö / Järvenpään perusopetus

Tiina on erityiskasvatuksen asiantuntija, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja mindfulness-ohjaaja. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja ja erityiskasvatuksen asiantuntija. Toimittuaan pitkään erilaisissa erityisopetuksen tehtävissä: erityisluokanopettajana, erityisopettajana ja kunnallisissa erityisopetuksen asiantuntijatehtävissä on hänelle kertynyt vahva osaaminen kasvatus- ja opetusalan asiantuntijana. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Tiina kokee vaativan erityisen tuen kehittämisen.  Hänellä on pitkä kokemus konsultointi- ja ohjaustyöstä sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetushenkilöstön kouluttamisesta. Tiinan toiminta perustuu ratkaisukeskeisyyteen, dialogisuuteen, toiminnallisuuteen sekä hyväksyvän tietoisen läsnäolon taidon harjoittamisen ohjaamiseen.

Suvi Sankinen

Suvi Sankinen

TYKS-alueen ydinryhmän puheenjohtaja, konsultoiva erityisopettaja, Turun kaupunki

Suvi toimii Turussa konsultoivana erityisopettajana. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat inklusiivinen opetus ja ohjaaminen, yhteisopettajuus sekä interventiot. Käytännön tukitoimien kytkeminen tutkimukseen on olennainen osa vaativan erityisen tuen verkoston kehittämistä.

Teemasessio B

Koulu sijoitetun lapsen silmin – lastensuojelun ja koulun yhdyspinnoilla. 

Christine Välivaara ja Hanna-Leena Niemelä

Christine Välivaara ja Hanna-Leena Niemelä

Kehittämispäällikkö Christine Välivaara (psykologi, työnohjaaja, AmO) ja kehittämispäällikkö Hanna-Leena Niemelä (sosiaalityöntekijä, AmO), Pesäpuu ry. Kehittämisalueena sijoitettujen lasten koulunkäynnin tuki (SISUKAS-malli) sekä lasten psyykkisen hyvinvoinnin ja itsesäätelytaitojen tukeminen (Älyä tunteet-menetelmä).

Sijoitetun lapsen ja nuoren koulupolun rakentaminen. Kokemuksia Joustavan jakson mallista.

Päivi Ahopelto

erityisluokanopettaja, tuen koordinaattori, Ähtäri

Päivi Ahopellon osuus on valitettavasti peruttu.

Oppilas tukipalveluiden viidakossa – johtamisen näkökulmia

Teemapajassa paneudutaan monitarpeisen lapsen ja perheen näkökulman kautta tukipalveluiden viidakkoon, jossa perhe pahimmillaan seilaa usean eri hallintokunnan välillä. Teemapajassa keskustellaan moniammatillisesta yhteistyöstä, sen sudenkuopista ja mahdollisuuksista, joita on noussut vaativan erityisen tuen kehittämistyössä (VIP) esille.  

Teemapajan asiantuntijoina toimivat Päivi Lindholm, lastenpsykiatri ja Leena Pimperi-Koivisto, Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja.

Jaakko Viitasaari

Jaakko Viitasaari

rehtori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

Jaakko Viitasaari on Oppimis– ja ohjauskeskus Valterin rehtori, jonka koko työuraa on ohjannut orientaatio lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin sekä erityisyyden näkökulmaan. Johtamisen näkökulmasta keskeistä on monialaisen työskentelyn mahdollistaminen.

 

 

 

Ruotsinkieliset teemasessiot

Misa Möller

Misa Möller

speciallärare , handledande lärare, Valteri

Misa Möller är speciallärare och jobbar som handledande lärare vid Valteri center för lärande och kompetens. Hon har arbetat med elever med utmanande beteende och funktionsnedsättningar av olika slag under hela sin yrkeskarriär. Misa är också lärare för elever med synnedsättning och skriver doktorsavhandling om synutmaningar vid traumatiska hjärnskador. 

 

Teemasessio A

En skola som fungerar – för alla

Joanna Lundin,

Joanna Lundin,

NPF-pedagog och lärare

NPF-pedagog och lärare med över 25 års erfarenhet i yrket. Flitigt anlitad föreläsare kring NPF, anpassningar och skolutveckling.  Är författare till bokenEn skola som fungerar – för alla (Studentlitteratur2017).

Teemasessio B

På vilket sätt kan man coacha en elev med neuropsykiatriska utmaningar och hur ser arbetet ut för en neuropsykiatrisk coach?

Maarit Törmikoski-Hampf

Maarit Törmikoski-Hampf

Konsulterande handledare, Socialarbetare, Neuropsykiatrisk coach
Valteri center för lärande och kompetens, Skilla och Ruskis

 

 

All Aboard

Merja Koivisto

Merja Koivisto

Consulting teacher, Valteri Centre for Learning and Consulting

Merja has coordinated implementation of national legislation of intensified and special support. She has been a member in the core curriculum process in Finland and represented Finland as a national expert in international level. Currently she consults and educates on education field and proceeds inclusion in Finnish education.

Terhi Toikkanen

Terhi Toikkanen

Development Manager, Valteri Centre for Learning and Consulting

Terhi has a strong professional experience of elementary schools both as a teacher in inclusive Montessori environments and as principal. Her International teaching experience comes from New Zealand and she is a qualified elementary, English language and special education teacher.

Terhi currently promotes inclusive school environments as the manager of one of the six Valteri councelling centers. Her activities include school and municipality wide consultations and in service training for teachers. At the moment she is particularly focusing her work on promoting assessment for learning.

Teemasessio A

Inclusive education today! Examples from Belgium, Norway and UK

chairing Merja Koivisto, Consulting teacher, Valteri Centre for Learning and Consulting
Kjell Bosmas, Coordinating director for primary education in GO! Schoolgroup Dender, Belgium
Jens Vermeersch, Internationalisation Policy coordinator at GO! Education of the Flemish Community, Belgium
Marit Solvoll, Senior adviser in the department for research and development in Statped, Norway
Siv Hillesøy, Senior adviser in the department for research and development in Statped, Norway
Neil Beck, Assistive Technologist Advisor, National Star, UK
Rebecca Bryan, Personal Learning Co-ordinator, National Star, UK

Teemasessio B

Support for Inclusive Education by National Centres for Learning and Consulting 

chairing Terhi Toikkanen, Development manager, Valteri Centre for Learning and Consulting
Kjell Bosmas, Coordinating director for primary education in GO! Schoolgroup Dender, Belgium
Jens Vermeersch, Internationalisation Policy coordinator at GO! Education of the Flemish Community, Belgium
Marit Solvoll, Senior adviser in the department for research and development in Statped, Norway
Siv Hillesøy, Senior adviser in the department for research and development in Statped, Norway
Neil Beck, Assistive Technologist Advisor, National Star, UK
Rebecca Bryan, Personal Learning Co-ordinator, National Star, UK

Lisää tulossa!