Näytteilleasettajat

Me olemme mukana!

Oppimisen tuen neuvonta – tukea ammattilaisille ja huoltajille

Oppimisen tuen neuvonta – tukea ammattilaisille ja huoltajille

Askarruttaako sinua, saako oppilas riittävästi oikeanlaista tukea luokassa? 

Mitä tehdään, kun oppilaan arviointi on vaarassa? 

Miten pidennetty oppivelvollisuus voidaan järjestää käytännössä? 

Oppimisen tuen neuvontapalvelu tarjoaa ohjausta oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä. Palvelusta saa ohjeita esimerkiksi perusopetuslain ja normien tulkitsemisesessa ja soveltamisessa.  

Oppimisen tuen neuvontapalvelusta vastaavat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin asiantuntijat, jotka auttavat löytämään ratkaisuja perusopetuksessa askarruttaviin kysymyksiin. Valterin asiantuntijat voivat hyödyntää pulmatilateiden ratkaisuissa moniammatillista osaamista Valterin toimipisteissä sekä Opetushallituksen erityisosaajien ammattitaitoa. 

Tule tapaamaan Oppimisen tuen neuvontapalvelun asiantuntijoita OTF2019 tapahtuman tauoilla OTN-loungessa. Asiantuntijat ovat tavattavissa torstaina klo 8.30-10; 12.30-13.30 ja 14.45-15.15. 

https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/oppimisen_tuen_neuvontapalvelu

 

Kiipulan ammattiopisto

Kiipulan ammattiopisto

Kiipulan ammattiopisto järjestää vaativan erityisen tuen koulutusta eli valmentavaa koulutusta (VALMA, TELMA) ja ammatillisia perustutkintokoulutuksia. Toimimme yhdeksällä paikkakunnalla neljässä eri maakunnassa eteläisessä Suomessa. Meillä opiskellaan työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin!

https://www.kiipula.fi/ammattiopisto

Oppimateriaalikeskus Opike / Kehitysvammaliitto ry

Oppimateriaalikeskus Opike / Kehitysvammaliitto ry

Oppimateriaalikeskus Opike kehittää ja tuottaa materiaaleja opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen tueksi. Tuotteemme perustuvat kotimaiseen kehittämistyöhön, jota tehdään yhdessä opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa.

https://www.opike.fi/

Opettajan Tietopalvelu

Opettajan Tietopalvelu

Opettajan Tietopalvelu on ammatillinen verkkokirjakauppa, josta löydät materiaaleja työsi tueksi. 

www.opettajantietopalvelu.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tukiliitto on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, joka puolustaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksia. Edistämme osallisuutta, inkluusiota, yhdenvertaisuutta ja tavallisiin yhteisöihin liittymistä. Tukiliiton MALIKE-toiminta tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. 

www.tukiliitto.fi 

www.malike.fi

Aseman Lapset ry

Aseman Lapset ry

Aseman Lapset ry kehittää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

– ja sen kautta koko yhteiskunnan hyvinvointia.

www.asemanlapset.fi

Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi on valtakunnallisesti toimiva, Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Luovi tarjoaa erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle ja aikuiselle väylän työhön ja hyvään elämään. Luovi tarjoaa myös ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluja.

www.luovi.fi

Tevella

Tevella

Tevella kehittää ja markkinoi leikkimisen ja opetuksen välineitä lasten kiinnostavaan ja monipuoliseen oppimiseen. Valikoimasta löytyy myös tasokkaita ja ergonomisia kalusteita päiväkoteihin ja kouluihin.

www.tevella.fi

ELLI Early Learning Oy

ELLI Early Learning Oy

Oikeilla välineillä ja menetelmillä kaikki oppivat! 
www.earlylearning.fi

Hengitysliitto ry / Ratkaistaan yhdessä! –hanke

Hengitysliitto ry / Ratkaistaan yhdessä! –hanke

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa etsitään keinoja oppimisympäristöjen sisäilmasta oireilevien lasten koulunkäynnin, kaverisuhteiden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Hankejärjestöinä toimivat Hengitysliitto ry, Homepakolaiset ry ja Vanhempainliitto ry. 
www.hengitysliitto.fi/ratkaistaanyhdessa

Pesäpuu ry, valtakunnallinen lastensuojelujärjestö

Pesäpuu ry, valtakunnallinen lastensuojelujärjestö

Pesäpuu ry toimii lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman parantamiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. Nostamme näkyviin lastensuojelukentällä olevia muutostarpeita. Asiantuntija- ja kehittämistyössä on mukana kokemusasiantuntijoita. Tuotamme yhdessä menetelmiä, välineitä ja malleja, joita juurrutetaan koulutusten avulla. 
www.pesapuu.fi

Ammattiopisto Spesia Oy

Ammattiopisto Spesia Oy

Ammattiopisto Spesia järjestää ammatillisia tutkintoja ja koulutusta sekä valmentavaa koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. Lisäksi Spesia huolehtii erityisen tuen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävästä, jota toteutetaan erityisopetuksen asiantuntijapalveluna.
www.spesia.fi 

 

TAMK Ammatillinen opettajankoulutus

TAMK Ammatillinen opettajankoulutus

TAMKin Ammatillinen opettajankoulutus on valtakunnallisesti toimiva ammatillista koulutusta kehittävä yksikkö, jonka osaamisalueisiin kuuluu ammatillinen opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutus sekä hanke- ja tutkimusosaaminen. Meitä erityisesti kiinnostavia teemoja ovat oppimisympäristöjen ja opetussuunnitelmien kehittäminen, inklusiivinen ammatillinen koulutus, mentorointi ja ohjaus sekä digitalisoituva toimintaympäristö opetuksessa ja ohjauksessa. 

https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tamk/koulutusyksikot#show-ammatillinen-opettajankoulutus–id1284 

 

 

Opetushallitus

Opetushallitus

Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla.

https://www.oph.fi/

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin sekä täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

https://www.valteri.fi/